• Español
  • Français
  • English
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Русский
  • Čeština

DRŮBĚŽÍ KREVNÍ MOUČKA

Surovina Kategorie 3 získaná z drůbeže a vedlejších produktů drůbeže (v souladu s vyhláškou Evropské Komise č. 1069/2009).

Bílkoviny
Min. 86%
Tuk
Max. 2%
Popel
Max. 6%
Vlhkost
Max. 6%
Salmonela
Absence
Packing: 
Volně loženo nebo big bagy