• Español
  • Français
  • English
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Русский
  • Čeština

MĄCZKA Z KRWI DROBIOWA

Produkt kategorii 3, otrzymany z produktów ubocznych drobiu, zgodnie z rozporządzeniem WE 1069/2009.

Białko
Min. 86%
Tłuszcz
Max. 2%
Popiół
Max. 6%
Wilgotność
Max. 6%
Salmonella
Absence
Packing: 
Może być dostarczony w big bagch